מתוך התערוכות באו"ם בניו יורק ובג'נבה,  ובמוזיאונים בגרמניה ובאיטליה

2017-2018

פיסול בברזל על גבי צילומים   

הצילומים המקוריים-רויייטרס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פיסול על גבי רישומי פחם