מתוך התערוכות באו"ם בניו יורק ובג'נבה 2017

פיסול בברזל על גבי צילומים   

הצילומים המקוריים- רוייטרס