צילומים עם פיסול

בברזל

 

אנשים חולפים מן העולם וחפציהם נשארים אחריהם, מספרים  את   סיפורם  ומזכירים

אותם