פיסול בברזל מרותך מוצמד לצילומים של זיו קורן מעוטף עזה אחרי7.10.23

 

 

 

מתוך התערוכה : נגטיב פוזיטיב